Hoạt động nhà trường

Trường Mẫu Giáo Họa Mi thực hiện tốt hội thi trang trí lớp đầu năm học 2020 -2021

Trường Mẫu Giáo Họa Mi thực hiện tốt hội thi trang trí lớp đầu năm học 2020 -2021

17/09/2020

“Hội thi trang trí lớp lấy trẻ làm trung tâm” Đầu năm học 2020-2021 nhà trường phát động phong trào thi đua trang trí lớp chào mừng ngày Quốc khánh 02/9 và “Ngày hội đến [...]

Xem thêm