Website Trường Mầm Non Họa Mi

Thành tích đạt được

Chủ tịch UBND huyện Cư Jút tặng Danh hiệu Lao động tiên tiến trường mẫu giáo Họa Mi đã có thành tích hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2016-2017. QĐKT số 1634/QĐCT – UBND ngày 11 tháng 7 năm 2017.

Chủ tịch UBND huyện Cư Jút tặng giấy khen trường mẫu giáo Họa Mi đã có thành tích hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2015 – 2016 QĐKT Số 1598/ QĐCT – UBND ngày 27/7/2016

Chủ tịch UBND huyện Cư Jút tặng giấy khen trường mẫu giáo Họa Mi đã có thành tích hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2017 – 2018 QĐKT Số 1542/ QĐCT – UBND ngày 12/7/2018.