Website Trường Mầm Non Họa Mi

Thực hiện các chuyên đề giáo dục trường Họa Mi

Thực hiện các chuyên đề giáo dục trường Họa Mi

Người đăng: Ngày đăng: Lượt xem:

Cùng với việc triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ, chương trình giáo dục theo quy định, nhiều năm qua, ngành giáo dục còn tổ chức thực hiện có hiệu quả các chuyên đề giáo dục mang tính [...]

chuyên mục bé khéo tay

chuyên mục bé khéo tay

Người đăng: Ngày đăng: Lượt xem:

[...]

Sáng tạo phương pháp học tập mới cho trẻ mầm non

Sáng tạo phương pháp học tập mới cho trẻ mầm non

Người đăng: Ngày đăng: Lượt xem:

Giáo dục mầm non là bậc học có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc đặt nền móng cho sự hình thành và phát triển nhân cách con người. Trên thực tế, bậc học này còn thiếu các [...]