Website Trường Mầm Non Họa Mi

Tầm nhìn – Sứ mệnh

Tầm nhìn

Trường mẫu giáo Họa Mi Nam Dong không ngừng tạo dựng một nền giáo dục vì hòa bình, nuôi dưỡng tâm hồn và tôn trọng nhịp độ phát triển tự nhiên của mỗi trẻ. Từ đó giúp trẻ đạt tới tiềm năng tối đa của bản thân, xây dựng nền tảng học tập trọn đời để trở thành những người có tư duy độc lập, tinh thần hợp tác và trở thành những công dân có trách nhiệm trong xã hội hiện đại.
Tầm nhìn

Sứ mệnh

Sứ mệnh của trường mẫu giáo Họa Mi là đem lại một môi trường học tập và phát triển an toàn, thân thiện , tôn trọng sự khác biệt của trẻ từ 2-5 tuổi, để các em trở thành những người ham học, biết cách học và cư xử đẹp.

Các em sẽ được nuôi dạy để không những trở nên tự tin bước vào lớp Một ở các trường tiểu học quốc gia mà còn có thể thành công ở những bậc học tiếp theo và trọn đời.