Website Trường Mầm Non Họa Mi

Trường Mẫu Giáo Họa Mi thực hiện tốt hội thi trang trí lớp đầu năm học 2020 -2021

Người đăng: Ngày đăng: Lượt xem:

“Hội thi trang trí lớp lấy trẻ làm trung tâm” Đầu năm học 2020-2021 nhà trường phát động phong trào thi đua trang trí lớp chào mừng ngày Quốc khánh 02/9 và “Ngày hội đến trường của bé” năm học: 2020 – 2021.

Hưởng ứng phong trào thi đua của ngành giáo dục và đào tạo thành phố, một trong các nội dung là về trường lớp sáng, xanh, sạch đẹp và an toàn. Trường mầm non triển khai tới tới toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên cùng chung tay xây dựng môi trường. Tạo cảnh quan nhà trường sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn tạo không gian rộng rãi, thoáng tạo cơ hội cho trẻ được tham gia hoạt động và trải nghiệm.

Việc trang trí lớp học đảm bảo yêu cầu hài hòa, phù hợp, đẹp mà không tốn kém, màu sắc mà không lòe loẹt, nhiều mà không rối. Thể hiện sự sáng tạo, có tác dụng giáo dục phù hợp với đặc điểm tâm lý của trẻ. Tạo môi trường học tập thân thiện, thu hút các cháu thêm gắn bó, yêu thương trường, lớp. Trao đổi thông tin của lớp học, tạo hứng thú cho quá trình dạy và học. Phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của trẻ. Trang trí lớp học thân thiện, đưa cây xanh vào lớp học, thiết kế, bố trí các biểu bảng khoa học, hợp lí. Có đủ các góc:

Một số hình ảnh hội thi trang trí lớp.

0cd1a5c965ab9af5c3ba

 

 

 

 

 

 

003a9459563ba965f02a 3b7fbec107a3f8fda1b2


4a23e60e246cdb32827d (1) 4af50d6fd30d2c53751c 17ef10add2cf2d9174de 572a527a90186f463609 2204e4463a24c57a9c35

4719b9570035ff6ba6244719b9570035ff6ba624


248576d75abaa5e4fcab
bf61e802c16f3e31677e c303504792256d7b3434 cdd011f5d3972cc97586 eab5f834d4592b0772484a23e60e246cdb32827d (1)